YIQUAN
čínské bojové umění pro sebeobranu a zdraví

O yiquanu & cvičení v ČR

Yiquan je čínské bojové umění založené na integraci těla a mysli, rozvoji koordinované síly a jejím explozivním použití v boji. Na rozdíl od mnoha jiných bojových umění zde nejsou cvičeny žádné sestavy či formální kombinace technik. Trénink je z velké části založen na zdánlivě statických pozicích (zhan zhuang) a proto se mnozí lidé mylně domnívají, že yiquan je pouze zhan zhuang. Ve skutečnosti se jedná o propracovaný systém postupů zahrnující nejen stání v pozicích, ale i pomalá a dynamická cvičení či trénink ve dvojicích. V moderním yiquanu se rovněž používají pomůcky jako jsou úderové lapy, boxovací pytle, MMA rukavice, chrániče holení, helmy apod.

Pro účastníky seminářů a intenzivních kurzů s Andrzejem Kaliszem je otevřena možnost pravidelného bezplatného cvičení v Brně (víkendový seminář - jeden měsíc cvičení zdarma; týdenní kurz - tři měsíce bezplatného cvičení; dvoutýdenní kurz - půl roku cvičení zdarma). Pro kontakt ohledně cvičení v ČR klikněte, prosím, zde - otevře se obrázek s e-mailovou adresou.

Seznam aktuálních týdeních kurzů a víkendových seminářů vedených Andrzejem Kaliszem, jenž jsou pořádány v Polsku i v dalších evropských zemích naleznete
zde.
 

Historie yiquanu

 
Mistr Wang Wang Xiangzhai (1885 - 1963) byl v mládí slabý a trpěl chatrným zdravím. Jeho otec poprosil slavného mistra stylu xingyiquan Guo Yunshena, aby chlapce učil. Ačkoliv Guo Yunshen nejprve nechtěl, nechal se přesvědčit a tak se Wang v osmi letech začíná učit velmi praktickému bojovému umění. Už jako mladý v něm vyniká a to i přes svou drobnou postavu.

Po různých životních peripetiích nastupuje do armády a v roce 1913 se stává šéfem Oddělení neozbrojeného boje pozemních sil. O pět let později je kvůli politickým změnám toto Oddělení zrušeno. Díky tomu získává Wang příležitost cestovat a poznávat různé styly a způsoby boje.

Mimojiné navštěvuje i  klášter Shaolin a učí se zde styl xinyiba. Také se setkává s excentrickým mistrem Xie, který jej poráží v zápase. Wang s ním rok studuje a když odchází, mistr Xie mu říká, že na sever od Žluté řeky není nikdo, kdo by se Wangovi v bojových umění vyrovnal.

V roce 1923 se Wang stává instruktorem bojových umění v armádě v provincii Fujian a vyměňuje si zkušenosti s mistry stylu bílého jeřába (baihequan). Později se vrací na sever, studuje baguazhang s Liu Fengchunem a (dle svých slov) se přátelí s Yang Shaohouem a Yang Chengfuem - mistry taijiquanu rodiny Yang.

Když v roce 1925 v Pekingu učí xingyiquan, všímá si, jak se mnozí soustředí jen na vnější formu, rigidní techniky či krásné pohyby a uniká jim esence cvičení. Kvůli tomu začíná zdůrazňovat úlohu mysli/záměru (yi), mění svoji výuku a pro svůj přístup používá název yiquan. Ačkoliv je později toto umění známo i pod názvem dachengquan, Wang se nakonec vrátí k názvu yiquan.

Mistr Wang Na základě dopisu od Zhang Zhaodonga (známého bojovníka a mistra stylů xingyiquan a baguazhang) jede do Tianjinu, kde nějakou dobu vyučuje. Zde se jeho žákem stává Zhao Daoxin, jenž se později proslaví jako vítěz Třetí celočínské sportovní soutěže ve volném boji beze zbraně a také svým vítězstvím nad švédským boxerem Andersenem.

Ve třicátých letech dvacátého století byla vyvinuta většina tréninkových metod, které tvoří základ dnešního yiquanu. Objevuje se v něm i inspirace západním boxem. (Např. i díky zápasníkovi shuai jiao, boxu a yiquanu, mistrovi Bu Enfu, který v roce 1934 porazil dva ruské boxery a amerického šampiona v boxu).

V roce 1937 se Wang Xiangzhai vrací do Pekingu. Zde v souboji vítězí nad mistrem stylů tantui a xingyiquan Hong Lianshunem, jehož studentem je i mladý Yao Zongxun. Mistr Yao se poté stává Wangovým studentem a o čtyři roky později i jeho hlavním asistentem a oficiálním nástupcem.

Kolem roku 1940 poráží Wang také mnoho japonských bojovníků. Jedním z nich je i Kenichi Sawai (v té době: 5. dan judo, 4. dan kendo, 4. dan iaido), jenž se stal jeho žákem a později svou verzi yiquanu nazval taikiken. Sawai byl mj. poradcem zakladatele kyokushinkai karate, mistra Masutatsu Oyamy, jenž za ním posílal své nejlepší studenty.

Mistr Yao Po roce 1949 se celková společensko-politická sitace zhoršuje a v podstatě lze veřejně cvičit jen zdravotní verzi yiquanu. Ta je velmi úspěšná a tak ji Wang na přelomu padesátých a šedesátých let učí v nemocnicích.

Wang Xiangzhai umírá v roce 1963 v Tianjinu.
Jeho nástupce, Yao Zongxun (1917 - 1985), yiquan dále rozpracovává a rozvíjí novou metodiku. Do tréninků také zařazuje cvičení s boxovacím pytlem, lapami a sparring v chráničích.

Mezi hlavní žáky Yao Zongxuna patří jeho dva synové - Yao Chengguang a Yao Chengrong. Hlavním nečínským žákem Yao Chengguang je Andrzej Kalisz.
Yiquan, který cvičíme je právě z této linie. Seznam všech mezinárodních škol (včetně ČR) spolupracujících s Andrzejem Kaliszem je umístěn zde