YIQUAN
čínské bojové umění pro sebeobranu a zdraví

Tréninkové metody yiquanu


Mistr Yao Chengguang Ústřední úlohu při cvičení yiquanu hraje několik typů cvičení. Nejznámější z nich je zhan zhuang. Toto zdánlivě statické cvičení je vysoce účinným způsobem tréninku lidského organismu. Při zhan zhuangu dochází k sjednocení těla a mysli. Je prvním krokem ke správné struktuře i ke schopnosti používat sjednocenou sílu celého těla.

Shi li je dalším druhem cvičení v yiquanu. Jedná se o velmi pomalu prováděné pohyby. Existuje několik základních typů shi li. Každý z nich zdůrazňuje jinou kombinaci směrů a jiný aspekt pohybu. Cvičící se postupně naučí pohybovat se přirozeně a efektivně.

V moca bu je procvičována chůze. Obvykle se cvičí zejména pomalé kroky vpřed i vzad. Jakmile student yiquanu zvládne shi li i moca bu, cvičí se obě dohromady. Moca bu může vypadat jako velmi lehké cvičení, ale opak je pravdou.

Fa li je specializovaným tréninkem výbušné síly, která yiquan v boji proslavila. Pro útok je využíváno úderů dlaní, pěstí, loktů, ramen, hlavy, boků, kopů nohou i kolenem. Trénink fa li doplňuje a podporuje cvičení shi sheng, jenž je specifickou dechovou metodou.

Cvičení ve dvojicích Tui shou je základním cvičením ve dvojici. Slouží k rozvoji senzitivity, schopnosti kontrolovat soupeře a neutralizovat jeho sílu. V pokročilejších verzích zahrnuje metody, jak vyvést soupeře z rovnováhy a jak jej udeřit v nejvhodnější okamžik. 

San shou
je nácvikem volného boje. V yiquanu se rozlišuje několik typů sparringu v různé intenzitě. Aby nedocházelo ke zraněním, při tréninku se často používají chrániče. Hlavní důraz je kladen na boj ve stoje. 

Celý systém yiquanu na sebe logicky navazuje a postupně rozvíjí všechny aspekty důležité pro efektivní boj beze zbraně. V pokročilých fázích nechybí ani trénink se zbraní, nejčastěji dlouhou tyčí. V lini Yao Chengguanga se rovněž cvičí s lapami, boxovacím pytlem a bavlněným míčkem, jenž slouží k rozvoji schopnosti kontroly síly útoku.

V současné době se rozvíjí i soutěžní verze yiquanu. Plánovány jsou turnaje v různých typech tui shou a san shou. Těmto aktivitám jsou věnovány stránky Yiquan.competitions.

Yiquanu se ale nevěnují pouze lidé toužící po zlepšení svého umění boje. Mnozí jej cvičí jako způsob relaxace a kultivace zdraví
nebo jako cestu k rozvoji sebe samých.

Různé aspekty yiquanu a jednotlivé výše zmiňované tréninkové metody používané v linii Yao Chengguanga a Andrzeje Kalisze můžete vidět na youtube.

zpět